Leerlingenraad

Op de Emmaschool is een leerlingenraad en die bestaat uit leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Er wordt elke drie weken vergaderd met de directeur.
 

Waarom is er een leerlingenraad?

  • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • De betrokkenheid met school van leerlingen wordt bevorderd.
  • De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
  • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
  • De kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
  • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • Het actief burgerschap wordt bevorderd.

 

Verkiezingen

Op de 3e dinsdag van september vinden de jaarlijkse verkiezingen van de Leerlingenraad plaats.