Engels

Op deze pagina vindt u informatie over de lessen in het Engels, die we vanaf januari 2009 geven in de groepen 1 t/m 8. Op dit moment krijgen alle kinderen les van juf Janette, onze leerkracht Engels. De herhalingsles en andere Engelse lessen worden gegeven door de groepsleerkrachten. De kinderen krijgen ongeveer 2 uur Engels per week. De Emmaschool werkt samen met Early Bird Rotterdam en is door deze organisatie gecertificeerd met het keurmerk in 2013, 2018 en 2023.
 

Tweetalig onderwijs op de Emmaschool

Play a game, sing a song, learn a rhyme and have a lot of fun. Op de Emmaschool kun je vanaf je vierde jaar ook Engels leren.

Engels is sinds 1985 een verplicht vak op de basisschool vanaf groep 7, maar op obs Emmaschool in Assen wordt sinds 2009 Engels gegeven aan kinderen vanaf groep 1. Inmiddels hebben de kinderen een aardig woordje Engels geleerd. Kinderen begrijpen alle instructies en kunnen al in goede zinnen spreken. Er is voor Engels gekozen, omdat jonge kinderen het vermogen hebben om spelenderwijs talen op te pikken. In het spontane leerproces hoeven de kinderen geen extra moeite te doen om te leren. Daarnaast leven we natuurlijk in een maatschappij, waarin Engels steeds belangrijk wordt. Denk maar aan televisie, computer en internet. We zijn van mening dat het vroegtijdig aanbieden van Engels positieve effecten kan hebben. Kinderen moeten in hun leven zo veel mogelijk kansen krijgen en daarom is het belangrijk dat ze nu al gewend raken aan een grotere wereld.
 

Op de Emmaschool krijgen alle kinderen wekelijks twee uur Engelse les. Alle groepen krijgen drie kwartier les van een (near) native speakers Mrs. Janette. Er wordt aangesloten op thema’s, die op school behandeld worden, zoals holidays, seasons and Santa Claus. Er worden onder andere liedjes gezongen, spelletjes gedaan, rijmpjes geleerd en veel bewogen.

 

Daarnaast wordt voor oudere groepen aangesloten bij actuele thema’s , zoals bijvoorbeeld ‘skipping ‘ in het voorjaar of het wereldkampioenschap rugby. Iedere week worden de herhalings- en uitbreidingslessen in spreekvaardigheid en taaloefeningen door de meesters en juffen van de groepen gegeven, zodat het geleerde beter wordt onthouden.
 

De Emmaschool sluit aan bij het programma van Early Bird, die scholen begeleidt en monitort bij het geven van Engels. Zij hebben een doorgaande leerlijn ontwikkeld, die gebruikt wordt. Zo wordt er vanaf groep 5 gestart met het leren lezen en schrijven in het Engels. Uit onderzoek blijkt dat de leesprestaties in de vreemde taal vergelijkbaar is met de prestaties in het Nederlands. Dyslectische kinderen halen veel zelfvertrouwen uit het spreken van Engels, zodat ze met een ruime voorsprong naar het voortgezet onderwijs toe gaan.
 

Op dit moment worden er delen van de wereldorienterende vakken ontwikkeld om in het Engels te geven.