Opvang op ons kindcentrum

Op Kindcentrum Emmaschool wordt niet alleen onderwijs gegeven, maar ook peuteropvang en buitenschoolse opvang aangeboden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De kinderdagopvang vindt op dit moment nog plaats op Kindcentrum De Roos.


De mogelijkheden bij Plateau Kinderopvang zijn groot en zorgen ervoor dat onze leerlingen de hele dag op dezelfde locatie kunnen blijven. Daarnaast kun je bij de opvangorganisatie kiezen voor vaste dagen, maar ook voor een meer flexibele vorm van opvang. 
 

Meer informatie over kinderopvang op Kindcentrum Emmaschool is te vinden op de website van Plateau Kinderopvang. Hier staan ook de GGD-rapportages. Meer weten over de verschillende vormen van opvang? Bekijk ook dan de website van Plateau Kinderopvang.