Hier staan wij voor

De missie van Kindcentrum Emmaschool is het begeleiden van de kinderen richting deelname aan onze internationale samenleving. Daarom besteden we veel aandacht aan de '21-eeuwse vaardigheden', geven we vanaf groep 1 Engelse les en hebben we veel aandacht voor verschillen tussen kinderen.

We vinden het belangrijk dat we een kindcentrum zijn waar kinderen zich kunnen ontwikkelen op basis van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen. We houden dan ook rekening met zowel de snel lerende kinderen, als de kinderen die extra uitleg en oefening nodig hebben. We geven instructie naar onderwijsbehoefte, bieden extra oefeningen voor bepaalde leerstofonderdelen aan en hebben een uitgebreid programma voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

Engels
In alle groepen worden lessen Engels gegeven en krijgen leerlingen lessen in het Engels van een native speaker. De groepsleerkracht herhaalt een deel van deze lessen en geeft eigen lessen. Zo leren de kinderen vanaf groep 1 in het Engels communiceren en vanaf groep 5 lezen en schrijven. Iedere week geven wij ongeveer 1 1/2 tot 2 uur les in het Engels.

Creativiteit
Ook worden er wekelijks creatieve lessen, zoals muziek, tekenen en drama gegeven en besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden.

Veiligheid en sociale vaardigheden
Respect en goede communicatieve- en sociale vaardigheden zijn onmisbaar en oefenen we met behulp van de methode Kanjertraining.
 

Wat betekent dit voor de Emmaschool?

  • Wij bieden een veilige, stimulerende, plezierige en uitdagende leeromgeving, waarin kinderen zich zowel zelfstandig, als samen breed kunnen ontwikkelen.
  • We laten onze leerlingen kennismaken met de pluriforme samenleving waarvan zij deel uitmaken. We besteden aandacht aan de verscheidenheid van godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. 
  • We bieden goed onderwijs en passende begeleiding. We signaleren belemmeringen vroegtijdig en bieden kinderen de zorg die zij nodig hebben.
  • We bereiden kinderen voor op het vervolgonderwijs en hun plek in de maatschappij. We maken daarbij gebruik van eigentijdse methoden en materialen. Het aanleren van vaardigheden neemt een belangrijke plaats in ons onderwijs in.

 

In de schoolgids vindt u alle informatie over ons kindcentrum.