Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van de ouders en een geleding van het team. Op dit moment bestaat de MR van de Emmaschool uit acht leden, waarvan vier gekozen zijn door de ouders/verzorgers van de school en vier leden uit het team. De MR vergadert ongeveer eens per vier weken.
 

De MR houdt zich met name bezig met beleidsmatige zaken en overlegt daarover met directie. De Medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten:

Instemmingsrecht
Dit betekent dat elke geleding binnen de MR kan mee­beslissen over bijvoorbeeld de besteding van schoolgelden en wijzi­gingen in het schoolplan.

Adviesrecht
Wanneer het de directie plannen maken die betrekking hebben op de organisatie binnen de school moet zij hierover advies vragen aan de MR.


De MR van de Emmaschool heeft de volgende leden:

Monique de Groot (oudergeleding, voorzitter)

Yu Ling Tierney (oudergeleding)

Marieke Valkema (oudergeleding, secretaris)

Pauline Klinkhamer (oudergeleding)

Tineke van der Hart (personeelsgeleding)

Bart Crom (personeelsgeleding)

Manon Reinders (personeelsgeleding)

Andrea Mulder (personeelsgeleding)
 

Contact
De MR heeft een eigen e-mail adres: mr@kindcentrum-emmaschool-assen.nl