(Ver)nieuwbouw Kindcentrum Emmaschool

Aan het monumentale gebouw van Kindcentrum Emmaschool aan de Prinses Irenestraat vindt de komende jaren een verbouwing plaats. Achter de bestaande school wordt een nieuw deel aangebouwd. Tegenover het kindcentrum wordt het gebouw ‘De Zonnebloem’ afgebroken om plaats te maken voor een plein. 

Aanleiding 
In 2014 hebben de schoolbesturen en de gemeente Assen een langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting opgesteld, het Integraal Huisvestingsplan. Hierin staan onder meer de verwachtingen rondom groei en krimp, onderwijsconcepten, samenwerking met partners (bijvoorbeeld kinderopvang). Het verouderde gebouw van Kindcentrum Emmaschool is niet meer geschikt voor het huidige onderwijs. Daarom is de (ver)nieuwbouw van Kindcentrum Emmaschool in 2020 in het integraal huisvestingsplan opgenomen. 

Ontwerp kindcentrum 
In 2021 en 2022 is het ontwerp voor de aanbouw van twee verdiepingen aan het huidige gebouw van Kindcentrum Emmaschool gemaakt. Het hele gebouw biedt dan ruimte aan zowel kinderopvang als onderwijs. Dit ontwerp is op een inloopbijeenkomst in januari 2023 gedeeld met buurtbewoners en kunt u ook via deze link bekijken.  

Ontwerp plein 
Het gebouw ‘De Zonnebloem’ wordt afgebroken en maakt plaats voor een plein. Leerlingen, ouders en buurtbewoners worden betrokken bij het ontwerp van het plein. 

Planning 
Het is de bedoeling dat het nieuwe gebouw in 2026 in gebruik kan worden genomen.  

Voor vragen over dit traject kunt u terecht bij info@plateau-assen.nl

Terugblik (ver)nieuwbouw Kindcentrum Emmaschool

Vooruitblik (ver)nieuwbouw Kindcentrum Emmaschool

2024 01 30 Nieuwsbrief 01-2024 vernieuwbouw Kindcentrum Emmaschool
2024 02 16 Nieuwsbrief 02-2024 vernieuwbouw Kindcentrum Emmaschool
2024 04 12 Nieuwsbrief 03-2024 vernieuwbouw Kindcentrum Emmaschool