Ons onderwijs

Kindcentrum Emmaschool is een kindcentrum in het centrum van Assen. Kinderen kunnen op de Emmaschool terecht voor openbaar onderwijs en opvang. We zijn een modern-klassikaal kindcentrum, dat midden in de steeds veranderende samenleving staat.
 

Iedere dag gaan er zo'n 330 leerlingen naar ons kindcentrum. Een deel van hen maakt ook gebruik van de opvang, dat wordt geleid door Plateau Kinderopvang. Ons kindcentrum is gehuisvest in een karakteristiek en sfeervol gebouw.

Veiligheid, geborgenheid en vertrouwen staan in ons onderwijs centraal. We bereiden kinderen voor op deelname aan onze internationale samenleving. Dat doen we door hun ontwikkeling te stimuleren op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel vlak. Door kinderen veel te laten samenwerken en probleemoplossend te leren denken ontwikkelen ze deze vaardigheden verder. Ook krijgen onze leerlingen vanaf groep 1 Engelse les. 
 

Innovatief
We kunnen kinderen alleen voorbereiden op de internationale en steeds veranderende samenleving, als we vernieuwend werken en openstaan voor innovaties. Zo werken we met actuele methodes, die aansluiten bij de ontwikkeling en belevingswereld van de kinderen. Ook gebruiken we veel moderne en coöperatieve werkvormen. We besteden veel aandacht aan '21-eeuwse vaardigheden', zoals probleemoplossend denken, samenwerken, computervaardigheden, presenteren en creativiteit. Op de pagina 'Hier staan wij voor' vertellen we meer over hoe wij ons onderwijs hebben ingericht.