Leerlingenzorg

Op Kindcentrum Emmaschool houden we veel rekening met de verschillen tussen leerlingen. We hebben we aandacht voor zowel de snel lerende kinderen, als voor de kinderen die extra uitleg en oefening nodig hebben.

We geven bij vakken als taal en rekenen instructie naar onderwijsbehoeften. Daarnaast creëren we ruimte voor extra instructie, bieden we extra oefening voor bepaalde leerstofonderdelen aan en zorgen we voor extra uitdaging als dat nodig is. De leerkracht van de groep coördineert de zorg voor leerlingen. Ook de intern begeleider neemt een belangrijke plaats in als het gaat om de zorg voor leerlingen. 

Kindcentrum Emmaschool biedt ook een uitgebreid programma voor meer- en hoogbegaafde kinderen. De plus-leerkracht heeft de taak om dit proces zorgvuldig te laten verlopen en het aanbod af te stemmen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Zo proberen we op de Emmaschool ieder kind op zijn of haar niveau verder te helpen! 

Ook is er op de Emmaschool een kindercoach, die kinderen ondersteunt in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. In overleg met de ouders en via het Schoolzorgteam kunnen kinderen hiervoor in aanmerking komen.

Schoolzorgteam
Het schoolzorgteam bestaat uit de directeur, de intern begeleider, de plus-leerkracht en de kindercoach. Indien noodzakelijk kunnen leerkrachten ook bij dit overleg aanwezig zijn. Het schoolzorgteam komt om de vier weken bij elkaar en bespreekt  de ontwikkeling van kinderen en groepen. De taak van het schoolzorgteam is het ondersteunen van leerkrachten en het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Indien er bijzonderheden over de ontwikkeling van een kind zijn, dan worden zijn of haar ouder(s)/verzorger(s) altijd op de hoogte gesteld.