Ouderraad

De ouderraad

De ouderraad (OR, maar eigenlijk Oudervereniging) op de Emmaschool heeft voornamelijk een onderwijsondersteunende taak. De ouderraad draagt, door het organiseren/ondersteunen van activiteiten, bij aan een goede sfeer en gezelligheid binnen het kindcentrum. Zonder hulp van de ouderraad kunnen wij onze activiteiten niet gedegen organiseren. Daarom is inzet van een ouderraad echt hard nodig. Activiteiten waarbij de ouderraad direct betrokken is:

· Feesten (Sint-Maarten, Sinterklaas en Kerstviering)

· Kinderboekenweek

· sport- en speldagen

· jaarlijkse ouderavond

· beheer ouderbijdrage

· Avondvierdaagse

· bijzondere activiteiten

 

De ouderraad bestaat uit maximaal zeven personen. Een voorzitter, penningmeester, secretaris en vier leden. Bij elke vergadering is ook een afgevaardigde van het team aanwezig, die de ouderraad in zijn/haar takenpakket heeft.

 

Onze leden van de ouderraad zijn:

Laura Winkelman (voorzitter)

Miranda Bloem (secretaris)

Jasper Mik (penningmeester)

Christa ter Huizen

Hans Plaggemars

Gaby Hemmes

 

E-mailadres: or-emmaschoolassen@hotmail.com