Ouderraad

De Emmaschool heeft een ouderraad (OR) die een groot aantal binnen- en buitenschoolse activiteiten aanstuurt, coördineert en stimuleert.

Zo is de OR betrokken bij zeer uiteenlopende zaken als: overblijf, oversteek, bibliotheek, documentatiecentrum, Sinterklaas- en Kerstviering, andere festiviteiten, culturele activiteiten, sportevenementen, schoolkrant en hoofdluiscontrole. De uitvoering hiervan wordt verzorgd door afzonderlijke commissies. Hierin kunnen zowel ouders als leerkrachten zitting hebben. Via een contactpersoon onderhouden deze commissies nauw contact met de OR. Bijna alle activiteiten worden geheel of gedeeltelijk gefinancierd uit de ouderbijdragen, die door de OR worden beheerd. Verder kan de OR de Medezeggenschapsraad (MR) adviseren. De OR houdt zich niet bezig met bestuurlijke aspecten, maar richt zich vooral op het mogelijk maken en organiseren van activiteiten die alle leerlingen van de school ten goede komen.

 

Samenstelling

Jorinde Hofstra (voorzitter)                        j-elting@home.nl
Miranda Bloem (secretaris)
Wietze Bosam (penningmeester)